Tietosuojaseloste

Tämä on Hoppu hoitaa yrityksen rekisteriseloste. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan niitä menettelytapoja, joita sovelletaan Hoppu hoitaa käsittelemiin henkilötietoihin.

 1. Rekisterinterinpitäjä

Hoppu hoitaa (Y-tunnus 2925482-1)

hoppu@hoppuhoitaa.com

2. Rekisteri

Hoppu hoitaa asiakasrekisteri

3. Rekisteröidyt

 • Henkilöt, joilla on asiakassuhde rekisterinpitäjään
 • Henkilöt, joilla on ollut aiemmin asiakassuhde rekisterinpitäjään
 • Kevytyrittäjät, joille Hoppu hoitaa antaa toimeksiantoja
 • Kevytyrittäjät, joille Hoppu hoitaa on antanut toimeksiantoja

4. Rekisterinpitäjä

Sanna Keko

Sähköposti sanna.keko@hoppuhoitaa.com

5. Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus

Henkilötiedot kerätään palvelun tuottamista varten. Rekisteröidyn ollessa osapuolena sopimuksessa, hänen henkilötietojaan saa käsitellä sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Sopimuksessa määritellään palvelun tarkka sisältö ja perustarve. Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen edellyttää, että rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja.

Henkilötietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen.

Keräämme myös sivuston kävijämäärälukemia ja asiakaspalautteita. Asiakaspalautteet keräämme toiminnan kehittämisen hyväksi.

6. Rekisterin tietosisältö

Hoppu hoitaa yrityksen asiakkailta kerätään seuraavat tiedot asiakkaista ja kevytyrittäjistä

 • Nimi (etu- ja sukunimi)
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Asiakkaan henkilötunnus
 • Lastenhoitajan ikä
 • Lastenhoitajan kokemus
 • Ip-osoitteen

7. Henkilötietojen kerääminen

Henkilötiedot kerätään asiakkailta palvelun varaamisen yhteydessä tai asiakaspalautteissa. Varaamisen yhteydessä kerätään nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Myöhemmin henkilöltä kerätään osoitetiedot ja henkilötunnus. Tiedot kerätään palvelun tuottamista ja laskuttamista varten.

Toimeksisaajalta Hoppu hoitaa kerää palveluun ilmoittautumisen yhteydessä nimen, iän, kokemuksen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Muita henkilötietoja Hoppu hoitaa ei toimeksisaajilta kerää.

8. Henkilötietojen luovutus

Henkilötietojen käsittelijän alaisuudessa toimivat henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Asiakkaalta luovutetaan nimi, puhelinnumero ja osoitetiedot kevytyrittäjälle eli toimeksisaajalle. Henkilötunnusta ei luovuteta toimeksisaajalle. Ainoastaan rekisterinpitäjä on tietoinen asiakkaan henkilötunnuksesta. Asiakkaalle luovutetaan ainoastaan toimeksisaajan nimi ja puhelinnumero.

9. Henkilötietojen säilytysaika ja säilytysajan määrittämisen kriteerit

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kun henkilö on Hoppu hoitaa yrityksen asiakas. Asiakkuuden päätyttyä henkilötiedot tuhotaan.

10. Henkilötietojen suojaus

 • Rekisterin tietoja käsittelevillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus ja he ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen.
 • Kaikki fyysinen materiaali säilytetään huolellisesti rekisterinpitäjän lukittujen ovien takana.
 • Henkilötitetoja käsitellään manuaalisesti.

11. Tiedon tarkastaminen ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröity voi ilmoittaa tietojen muutoksista ja korjaustarpeista. Rekisterinpitäjän on viipymättä korjattava puutteelliset tiedot.

12. Oikeus vaatia tietojen poistamista

Rekisteröity voi vaatia tietojen poistoa rekisteristä tai irtisanoa sopimuksensa.

Toimeksisaajan lopettaessa tehtävässään toimimisen, tulee hänen tuhota saamansa asiakastiedot. Toimeksisaaja käsittelee henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti.